Onderweg gezien: @shertogenbosch maakt oversteek Deken van Roestellaan #rosmalen onveiliger door plaatsen bushokje

Door het plaatsen van het bushokje is er een flinke onzichtbare hoek ontstaan. Zelfs de auto’s in de bocht vallen buiten het zicht van de overstekende jeugd.
Image posted by MobyPicture.com