Prachtig nieuwe aansluiting Burg Jhr von Heijdenlaan #Rosmalen maar zou @shertogenbosch nu weer gaan aanpassen?

Gezien de geplaatste verkeersborden zou je verwachten dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch de zojuist aangelegde aansluiting/het fietspad weer gaat opbreken. Het verkeersbord maakt namelijk melding van fietsverkeer in twee richtingen terwijl de huidige nieuwe situatie toch echt maar 1 richting op is.

Hebben we hier opnieuw een verkeersbord faal van onze gemeente?
Image posted by MobyPicture.com
– Posted using MobyPicture.com